Aidas Marčėnas – metai

Liūto krumplių svorio metimas, POEZIJAI APGINTI

Rouault ir P. Picasso, net ne M. Chagallo plg. Tačiau visa tai išaiškinti, pagrįsti, apibūdinti galima tik išsamia nūdienės poezijos interpretacija. Tuo tarpu tokios interpretacijos mums kaip tik ir stinga. Todėl ne vienam susidaro įspūdis, esą mūsų dienų poezija yra atsaji, uždara hermetinėsuraizgyta, paisanti mados snobinėmįslinga liūto krumplių svorio metimas vaizdais, reikalinga atspėti ir t.

Jonas Grinius, Veidai ir problemos, II, p. Galimas daiktas, kad ne vienas šios poezijos kūrinėlis toks iš tikrųjų ir yra.

Jono Griniaus žodžiais tariant, raizgalynių plg. Bet perregima naivybė ir neperregima raizgalynė stovi toje pačioje meninės vertės plotmėje. Be to, kaip savo metu yra į tai nurodęs A. Dambrauskas-Jakštas, genijus gali parašyti ir niekalų; tik eiliakalys negali parašyti genialių dalykų. Interpretacija tuo ir skiriasi nuo recenzijos, kad ji stengiasi apibūdinti tiek atskirą kūrėją, tiek to ar kito meto poeziją ne pagal niekalus, o pagal geriausiai vykusius kūrinius.

Nes tik šiuose - ne niekaluose - atsiskleidžia tiek asmens, tiek istorinio tarpsnio dvasinė sankloda. Gal dar ne mūsų literatūroje, gal dar tik kitų tautų. Kiekvienas stilius turi savo augimo laiką, kol suklesti.

LITERATŪRINĖS INTERPRETACIJOS

Pataikavimas madai arba snobizmas yra visados buvęs meno mirtis. Tačiau jis yra neišravėjamas kaip ir kiekviena piktžolė. Argi anos visos dedikacijos šimtmečio karaliams, kunigaikščiams, vyskupams nėra feodalinis snobizmas? Bet kuri mūsų būsena, net pilna kančios bei tragikos, virsta galų svorio netekimas 10 kg per 2 mėnesius mada, ir kas reikalauja ja sekti, yra snobas, net jei jo reikalavimas ir liestų labai kilnią idėją.

Nes mūsų poezija yra peikiama ne tik formos atžvilgiu raizgalynėbet ir turinio atžvilgiu idėjiškai impotenti.

Riebalu deginimas 2: papildai

Nuostabu, kad abu priekaištai kyla iš to paties šaltinio: iš stokos interpretacijos, vadinasi, gilesnio liūto krumplių svorio metimas į poezijos esmę bei paskirtį.

Kairys vadina mūsų tremties poeziją ryšium su Maironiu. Maironio-poeto ne žmogaus ar kunigo! Jis ją išgydė nuo tautinės mažakraujystės!

liūto krumplių svorio metimas amchur svorio netekimas

Maironis, ne kas kitas, įpūtė jaunimui laisvės troškulį, uždegė tautą pasitikėjimu savo jėgomis, įliepsnojo prigesusį tautos laužą naujo ir laisvo gyvenimo viltimi.

Maironis savo poezija sužadino meilę savajam kraštui, kaip niekas prieš jį. Jis prikėlė iš miego tautos savimi pasididžiavimą, praeities garbę.

Aidas Marčėnas – metai

Jo poezija ir dainos žavėjo ir šaukė visus pabusti, atgimti, pakilti į šviesą ir laisvę. Tūkstančiai savanorių padėjo žagres ir paėmę ginklus stojo kovon už savo valstybės idealą Ir visa tai padarė Maironis. Vienas žmogus prabilo, ir visa tauta sukluso". Būtų neprasminga vesti ginčą šiuo klausimu. Tad Maironio akivaizdoje A. Ar iš visų poetų, o jų išeivijoje priskaitoma ikiatsiras bent vienas, kuris paliudys dabartį nauja giesme savo broliams, kaip uždainavo Maironis?

Ar bent vienas duos naują šūkį ir idėją šiam laikmečiui, kaip Maironis davė anam?.

svorio netekimas plymouth ma

Ar dabarties poetai atras idealą ir prasmę šių dienų Lietuvai, kaip atrado Maironis tada? Daug knygų išleidžiame, kasmet pasirodo nemaža poezijos rinkinių, pralenkiančių vienas kitą gražiom iliustracijom.

riebalų netenkama namuose

Taigi kūrybinė potencija pasigėrėtina. Bet ar kūrybinė potencija išteisins idėjinę impotenciją, leiskite paklausti viešai? Ir štai šia idėjine prasme kaip tik nusikalstą mūsų poetai tremtyje.

bandant numesti svorio perimenopauzė kacheksijos riebalų nuostoliai

Ką jie veikia, A. Kairys nepasako. Trumpai tariant, jie esą idėjiniai impotentai Kai prieš erius metus dr. Paaiškindamas, kodėl renkasi šį apibūdinimą ir kokia prasme reiktų jį suprasti, J. Bet ano meto poetui nerūpėjo specialiau leistis į minties gelmes. Griežčiau tariant, jiems to ir nereikėjo. Pačios bendrosios tautinio atgimimo idėjos buvo iškilusios lygiai visuose.

Pirmas ir turbūt paskutinis. Čia gal ir pavyktų susimąstyti, ar verta rašyti toliau? Bet aš poetas, pats mąstyti neketinu. Tad verta!

Pakako anuometiniam poetui suteikti šioms idėjoms tik gražią ir tuo pačiu sugestyvią išraišką.